Renta 2015

La Reforma fiscal que afecta a la declaració de la Renta de l'exercici 2015 presenta una serie de novetats a tenir en compte. Però abans de tot, has de preguntar-te si estàs obligat a fer la declaració de la renta, tenint en compte el rendiment de treball: No estan obligats a realitzar la declaració aquelles … Continua la lectura de Renta 2015

Tens una SCP?

La reforma fiscal de 2016 i les societats civils.  Què és una societat civil particular? Es tracta d’una forma jurídica contractual mitjançant la qual dues o més persones realitzen una aportació comuna dineraria o no dineraria, amb la finalitat de poder-se repartir els beneficis, amb una responsabilitat ilimitada que recau en els socis (els socis … Continua la lectura de Tens una SCP?

Puc facturar sense ser autònom?

Actualment a Espanya, donar-se d'alta com autònom en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) costa una quota (a finals de cada mes) de 264,44 euros mensuals per la base de cotització mínima de 884,40 euros (BCM 2015). Amb aquest sistema i aquests imports no queda inclosa ni la cobertura d'accidents de treball ni per … Continua la lectura de Puc facturar sense ser autònom?