Tens una SCP?

La reforma fiscal de 2016 i les societats civils.  Què és una societat civil particular? Es tracta d’una forma jurídica contractual mitjançant la qual dues o més persones realitzen una aportació comuna dineraria o no dineraria, amb la finalitat de poder-se repartir els beneficis, amb una responsabilitat ilimitada que recau en els socis (els socis … Continua la lectura de Tens una SCP?