Renta 2015

La Reforma fiscal que afecta a la declaració de la Renta de l’exercici 2015 presenta una serie de novetats a tenir en compte.

Però abans de tot, has de preguntar-te si estàs obligat a fer la declaració de la renta, tenint en compte el rendiment de treball:

No estan obligats a realitzar la declaració aquelles persones que:

1.- No superin els 22.000 euros anuals, si el rendiment íntegre del treball (incloses pensions, havers passius i pensions compensatòries) provenen d’un únic pagador.

2.- En cas de tenir dos pagadors, només podrà eximir-se de la obligació si la quantitat anual no supera els 1.500 euros de la suma del segon i restants pagadors, sino és així, estaran exempts de la obligació si no superen els 12.000 anuals.

També s’estableix com a límit anual de 12.000 euros els següents supòsits:

  • Pensions compensatòries del cònjuge.
  • Anualitats per aliments no exemptes
  • Quan no hi hagi obligació de retenir legalment
  • Quan els rendiments íntegres del treball tinguin un tipus fix de retenció.renta_2015_es_es

A partir d’aquí, entrem a veure alguna de les novetats i qüestions rellevants a tenir en compte si encara no has fet la declaració de la renta.

Arrendament d’habitatge habitual:
En primer lloc, i possiblement el més important per la majoria de persones que viuen de lloguer en aquest país, la reforma suprimeix la deducció per arrendament d’habitatge habitual, tot i que de moment es manté per alguns arrendataris de manera transitòria.

Per a poder aplicar la deducció estatal, és necessari que el contribuent hagi tingut dret a la deducció en qüestió, l’arrendament ha de tenir inici anterior a 1 de gener de 2015 i seguir vigent.

Indemnitzacions per acomiadament:
Es mantenen els mateixos termes de la normativa anterior, però es fixa com a límit exempt la quantitat de 180.000 euros. Aquesta modificació afecta als acomiadaments produïts des de l’1 d’ago
st de 2014. Quan es tracti d’acomiadaments derivats d’un ERE o acomiadament col·lectiu, no s’aplicarà si l’expedient ha estat aprovat o si l’acomiadament col·lectiu es va iniciar amb anterioritat a la data mencionada.

Mínim del contribuent:
S’eleva el mínim del contribuent a 5.550 euros, així com les quantitats que depenen de l’edat del contribuent, que s’augmentarà en 1.150 euros, quedant a 6.700 euros amb la reforma, per aquells contribuents amb una edat superior a 65 anys.
Si l’edat sobrepassa els 75 anys, aquest mínim s’estableix en 8.100 euros amb la reforma. (1.400 euros més anualment).

Deduccions a tenir en compte:

1.- Les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals (si la col·legiació és obligatòria per l’exercici, com ara l’advocat), fins a un límit anual de 500 euros. Es tracta d’una despesa deduïble dels rendiment
s nets de treball.

2.- També és una despesa deduïble del rendiment de treball, les destinades a defensa jurídica derivats de litigis relacionats amb el pagador dels imports que generen el rendiment de treball, fins a un límit de 300 euros anuals.

3.- La cotització a la Seguretat Social o mutualitat general obligatòria dels funcionaris.

Les quotes d’afiliació i aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d’Electors, donen dret a una deducció del 20% sobre les quotes, amb un límit anual màxim de 600 euros.

Per a més informació consultar a : Novetats Reforma Renta 2015Obligació de DeclararTributació de l’habitatge habitual.

Elisenda LLadó i Grimau

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s