Propietat intel·lectual i cartells cinematogràfics

curso-20300-llibret-v3deffotoSi tens una pàgina web, un blog, un diari en format digital o en paper, on aparegui opinió o crítica cinematogràfica i es vulgui utilitzar imatges d’una pel·lícula per recolzar l’escrit, pot sorgir el dubte de si s’ha de pagar drets d’autor, reproducció, o algun altre dret inclòs dins la Propietat Intel·lectual.

En primer lloc, les fotografies i cartells están subjectes a l’autorització del titular dels drets. L’entitat que s’encarrega de gestionar els drets d’artistes plàstics és la VEGAP, que es l’anàleg de l’SGAE pels músics, intèrprets…

La VEGAP s’encarrega de concedir les llicències per publicar imatges, obres fotogràfiques, sempre i quan en tinguin els drets per a gestionar-ho. En cas contrari, el dret per a publicar les obres s’haurien de conseguir directament amb la distribuidora o productora de la pel·licula, depenent de qui gestionés els drets.

Aquesta autorització i llicència impliquen una despesa econòmica. No obstant, hi ha excepcions a la norma que ens poden suposar evitar pagar el cànon o la llicència.

Els mitjans de comunicació poden reproduir pel·lícules i imatges (fotogrames) amb drets d’autor si serveixen per donar a conèixer una notícia, com per exemple una estrena al cinema.

De què estem parlant concretament?

De fotografies de premsa o promoció del film, resenyes o crítiques mentre se citi l’autor o l’autora i el títol de la obra a la que ens estem erferint.

A més a més, a la LPI, a l’article 32.1 regula l’excepció legal de “cita”, que estableix les condicions a complir:

 • Fragments d’obres aliènes o aïllades.
 • obres ja divulgades (que la pel·lícula ja estigui en cartellera), no serviria “fabricar” un “teaser” o un avanç d’un film que encara no s’hagi estrenat.
 • que la inclusió de la imatge sigui de caràcter il·lustratiu o exemplificatiu.
 • Finalitat docent o d’investigació.
 • Indicar font i autor.
L’article sencer de la llei és el següent:
Artículo 32 Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica
 1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.
 1. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.
 • S’entén per petit fragment d’una obra un extracte o porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt de la mateixa.
 • Els autors i editors no tindran dret a cap remuneració per la realització d’aquests actes.
 • “És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot realitzar amb finalitats docents o d’investigació, en la mesura justificada per la finalitat d’aquesta incorporació i amb indicació de la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada…”.
 • Tampoc es poden reproduir lliurement les obres en un cas concret com el que hem exposat abans acollint-se a l’altre límit, que la llei estableix, que és el de la utilització de les obres amb ocasió d’informacions d’actualitat, ja que només poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament en la mesura que ho justifiqui la finalitat informativa.

 

Font: LEY PROPIEDAD INTELECTUAL

Elisenda Lladó i Grimau

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s