Comentari a la reforma de la Llei d’Usuaris i Consumidors

Comentari sobre la reforma de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es va modificar el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries, aprovada per el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. El present comentari versa sobre la legislació actual … Continua la lectura de Comentari a la reforma de la Llei d’Usuaris i Consumidors