Compte al descobert 2016

El compte al descobert (números vermells) es dóna quan es retiren més diners dels que estan dipositats en el compre corrent bancari i que suposa un saldo negatiu en l'entitat bancària. El cost d'aquesta situació està legalment limitat, és a dir, la Taxa Anual Equivalent no pot superar el 2,5 vegades l'interès legal dels diners al … Continua la lectura de Compte al descobert 2016